Jakt i Sverige

För att få jaga i Sverige krävs jaktkort och jakträtt och att du har licens att använda jaktvapen. Det är regeringen som bestämmer vilka arter som får jagas i Sverige och av de 300.000 registrerade jägarna deltar 270.000 st jägare i älgjakt.

Med jakt menas att man avser att fånga eller döda ett vilt djur eller att i syfte söka efter, spåra eller förfölja vilda djur. I Sverige och varje år skjuts bland annat ca 80.000 älgar, 200.000 rådjur och 100.000 vildsvin.