älgjakt jaktweb

Älgjakt är den vanligast form av jakt vi har i Sverige. För att få jaga älg måste man ha ett statligt jaktkort och för att få skjuta älgen krävs ett jaktvapen med licens. Slutligen krävs en jägarexamen för att kunna ansöka om licens till sitt vapen.

Innan du går ut på älgjakt behöver du alltså börja med att ordna

 • Godkänt prov i Jägarexamen
 • Betala Jaktkort
 • Ansöka om vapenlicens hos polisen

Jaga älg med olika metoder

Det går att bedriva älgjakt med många olika jaktmetoder, men det är vanligt att man använder en jakthund för att locka fram älgen. I Sverige är jämthunden den vanligaste jakthunden vid älgjakt.

jakt med hund

Älgjakt med hund

 • Löshundsjakt
 • Ledhundsjakt

Skilladen mellan ledhundsjakt och löshundsjakt är att hunden är kopplad ”i band” vid ledhundsjakt. Hundföraren och hunden går mot vinden och när hunden får vittring på en älg, så leder den hundföraren till älgen. Ofta placerar även jaktskyttar ut runt området.

Om jakthunden kommer fram till en älg som står stilla så börjar den skälla och det är detta som kallas ståndskall.

Älgjakt utan hund

Man behöver inte ha en hund för att jaga älg, men om ett djur skadeskjuts är du skyldig att ha en hund tillgänglig inom 2 timmar för att kunna söka upp det skadade djuret.

vakjakt älgpass

Olika former av älgjakt utan hund:

 • Drevjakt (Klappjakt)
 • Tryckjakt
 • Vakjakt
 • Smygjakt
 • Lockjakt

Vid drevjakt går flera personer i ”drev” med cirka 50 meters lucka genom skogen och försöker mota fram älgarna mot utplacerade skyttar.

Drevjakt och tryckjakt är nästan samma sak, med skillnaden att vid tryckjakten går man långsammare fram, oftast även förre personer och försöker vara så tyst som möjligt. Då är chansen störst att älgarna rör sig på befintliga stigar, istället för springer omkring hejvilt i skogen.

Vid vakjakt sitter man som jägare helt stilla på en utplacerad plats och väntar på att älgarna ska passera, alltså helt tvärt emot smygjakten.

Smygjakt innebär att man smyger sig på älgarna på platser där man vet att de brukar röra sig.

Slutligen kan man även jaga älg med lockjakt. Lockjakten lämpar sig bäst intill älgens brunst och innebär att man lockar på älgen genom att hämta kons lockläte eller tjurens brunstläte.

När man jagar älg så vill man synas och höras så lite som möjligt. Därför har älgjägare gärna kamouflerade, tysta jaktkläder för att minimera risken att bli upptäckt.  

Vapen vid älgjakt

Vid älgjakt används ett kulgevär av klass 1 och expanderande ammunition. Det finns kulvapen i 4 olika klasser, men endast den högsta klassen är godkänd att använda för att skjuta älg.

jaktvapen

I vanlig tal kallas geväret även älgstudsare.

Klasserna bestäms av kulvikt och anslagsenergin i träffögonblicket. För att kunna skjuta ett så stort djur som en älg, krävs den högsta klassen.

Det är viktigt att använda rätt vapen och ammunition för att inte orsaka djuret lidande.

När man jagar är man skyldig att skjuta så träffsäkert det bara går, för att djuret ska dö så snabbt som möjligt och slippa lidande.

Du får bara använda till eget vapen som du har licens på. Man kan alltså inte låna vapen av någon annan.

Vart får man jaga älg i Sverige?

Älg får bara jagas i särskilda områden och under vissa tider. Tiderna avgörs av klimatet och av älgarnas brunst. Det är Länsstyrelsen som bestämmer när älgjakten ska pågå och jakttiden varierar mellan olika jaktområden.

Jaktområden

Det finns 3 olika typer av jaktområden, som delas in i kategorierna:

 • Ä-område
 • A-område
 • Oregistrerad mark

Äger du en stor mark så kan du ansöka om att få jaga älg på området. Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen godkänner din marken för älgjakt, så krävs ingen licens på marken. Detta är vad som kallas oregistrerad mark.

Fler inlägg: Intervju med en jägare